In de jaarlijkse openbare Nutslezing van het Nut Rotterdam worden actuele maatschappelijke thema's behandeld door gezaghebbende sprekers.

Hartelijk dank

We zullen uw vraag doorgeven aan de spreker.