In de jaarlijkse openbare Nutslezing van het Nut Rotterdam worden actuele maatschappelijke thema's behandeld door gezaghebbende sprekers.

Ons brein de baas? Maatschappelijke consequenties van hersenonderzoek