In de jaarlijkse openbare Nutslezing van het Nut Rotterdam worden actuele maatschappelijke thema's behandeld door gezaghebbende sprekers.

Transitie van nut

Tijdens de Nutslezing 2021 verkent Prof Loorbach hoe ons begrip van het algemeen belang aan het veranderen is. Dat het algemeen belang geen statisch begrip is, was al lang duidelijk. Maar wat betekenen de veranderingen voor de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat.

Corona legde een hoop problemen en scheuren in onze samenleving bloot die er al langer waren. Sociaal-economische uitdagingen, de impact van onze economie op klimaat en natuur en de geringe veerkracht van onze samenleving en haar instituties. Vanuit dit transitieperspectief is corona een versneller en versterker van transities die zich al langer aandienen op alle terreinen van de economie. In algemene zin is ons gevestigde economische model gebaseerd op fossiele groei onhoudbaar, maar binnen bedrijven, de financiële wereld, overheden en de samenleving nog altijd wel leidend. Begrijpelijk, want het diende ooit het algemeen belang. Dat is echter niet langer het geval. We zijn daarom op zoek naar een nieuw vooruitgangsperspectief. Als we de huidige uitdagingen en het streven naar een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen als uitgangspunt nemen ontstaat een nieuw algemeen belang: een natuurpositieve economie. Dat vraagt niet zozeer om verheffing of groei, maar om veerkracht.

De Nutslezing van 2021 riep op tot een herwaardering van ’t Nut: tijd om ook de transities van onze tijd voor een hernieuwd algemeen belang te laten renderen.