In de jaarlijkse openbare Nutslezing van het Nut Rotterdam worden actuele maatschappelijke thema's behandeld door gezaghebbende sprekers.

Godsdienstkritiek en verlicht geloof: Historische kanttekeningen bij een actueel thema