In de jaarlijkse openbare Nutslezing van het Nut Rotterdam worden actuele maatschappelijke thema's behandeld door gezaghebbende sprekers.

Een nieuwe Chinastrategie voor Nederland

Frans-Paul van der Putten zal ons laten zien welke invloed China heeft in de wereld en hoe China met deze invloed omgaat, en wat China hiermee lijkt te willen bereiken. Is er een groter plan?

Vanuit de actualiteit geeft hij ons inzicht in hoe de gevestigde mogendheden VS, Rusland en de EU op China’s groeiende invloed reageren en wat dit betekent voor Nederland en in het bijzonder ook voor havenstad Rotterdam.

De opkomst van China als wereldmacht, en de reactie daarop door andere mogendheden, heeft ingrijpende gevolgen voor het functioneren van de wereldorde. Nederland heeft een Chinastrategie nodig die duidelijk maakt wat de uitgangspunten en doelen zijn bij het omgaan met China en de geopolitieke ontwikkelingen die daar mee samenhangen.

Meer informatie:
ChinaGeopolitics