In de jaarlijkse openbare Nutslezing van het Nut Rotterdam worden actuele maatschappelijke thema's behandeld door gezaghebbende sprekers.

‘Civil society’ weleer en nu: De Nederlandse stijl van burgerschap