In de jaarlijkse openbare Nutslezing van het Nut Rotterdam worden actuele maatschappelijke thema's behandeld door gezaghebbende sprekers.

Nutslezingen Archief

2024

Een nieuwe Chinastrategie voor Nederland

Dr. Frans-Paul van der Putten

2023

Durven geloven in een rechtvaardige en duurzame stad

Prof.dr. Maarten Hajer

2022

Nanotechnologie, het Nut van klein bouwen

Prof.dr. Ben Feringa

2021

Transitie van nut

Prof. Dr. Derk Loorbach

2020

Het nut van digitale publieke ruimte

Prof. dr. José van Dijck

2019

Het Verlangen naar Radicale Verlossing

Prof. dr. Beatrice De Graaf

2018

Het Nut van nutteloos onderzoek

Prof. dr. R.H. Dijkgraaf

2017

Hechting en hypermobiliteit

Prof. dr. Marli Huijer

2016

De wereld draait door

Prof. Albert Hofman, MD, PhD

2015

Lang zullen we leven?!

Prof. dr. Ko Colijn

2014

Ons brein de baas? Maatschappelijke consequenties van hersenonderzoek

Prof. D.F. Swaab

2013

De Tweede Verlichting: verlichten, verheffen, of vervlechten?

Dr. H.A.F. Oosterling

2012

‘Civil society’ weleer en nu: De Nederlandse stijl van burgerschap

James Kennedy

2011

Het belang van naïviteit

Prof. Dr. G.A.M. Groot

2010

Informeel en Direct: Een majeure verandering

Prof. Dr. A.C. Zijderveld

2010

Overgave of vrijheid

Prof. Dr. F. W. Korsten

2010

Godsdienstkritiek en verlicht geloof: Historische kanttekeningen bij een actueel thema

Prof. Dr. Ernestine van der Wall

2009

Burgerschap en Cultuur

Prof. Dr. J. Th. Leerssen

2008

Welke identiteit?

Bas Heijne

2007

De toverwoorden van de democratie

Prof. Dr. Ineke Sluiter

2006

Het onderwijs verzuipt… Leraren, ouders en leerlingen verenigt U!

Marijke en Ad Verbrugge in samenspraak met het bestuur van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland

2005

‘Het derde beschavingsoffensief’: Beschaving en normaliteit in het hedendaagse Nederland

Dr. Gabriel van den Brink

2004

Godsdienst: Een late factor in het debat over multiculturaliteit

Prof. dr. G.G. de Kruijf